Η αϋπνία είναι μια επίμονη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσχέρεια επέλευσης ύπνου, εύκολη αφύπνιση, εξαιρετικά βραχύ ύπνο ή ύπνο που δεν ξεκουράζει.  Στην αϋπνία υπάρχουν διαταραχές σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια του φυσιολογικού ύπνου.

Η αϋπνία μπορεί να υποσκάψει το επίπεδο ενέργειας ενός οργανισμού, την υγεία του, την απόδοση στην εργασία και την ποιότητα της ζωής.  Ο πάσχων από αϋπνία εμφανίζει μειωμένη ανάκτηση της οργανικής ενεργειακής εφεδρείας, πλημμελή επιδιόρθωση των φθορών που γίνονται κατά την διάρκεια του 24ώρου,  ελαττωμένη αφομοίωση της προσκομισθείσας γνώσης, διαταραχές στην έκκριση χημικών ουσιών και ορμονών που εκκρίνονται περιοδικά και συνδέονται με το κυκλικό φαινόμενο του ύπνου.

Η αϋπνία ενδέχεται να προκαλέσει:

  •  Προβλήματα μνήμης

  • Σύνδρομο κόπωσης

  • Αυξημένη αντίληψη πόνου

  • Ψυχολογικά προβλήματα

  • Εξασθένηση ανοσοποιητικού συστήματος

  • Διαταραχές αρτηριακής πίεσης

  • Βουλιμία

  • Προβλήματα σακχάρου

  • Καρδιακά προβλήματα

 

Mary Markou

Enegry Alignment Therapist & Author

Full member of BCMA, UK🧬🇬🇧