Ατομική Συνεδρία από κοντά

£120.00

Ατομική Συνεδρία από κοντά

Η συνεδρία είναι προσωπική και διενεργείται από κοντά.

Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε αγορά σας η επικοινωνία με την Μαίρη για τον καθορισμού των ραντεβού σας.

Περιγραφή

Η συνεδρία είναι προσωπική και διενεργείται από κοντά.

Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά.

 

Διακρίνεται σε τρία μέρη.

 

Στο πρώτο μέρος ο θεραπευόμενος ενημερώνει την θεραπεύτρια, για τα θέματα που τον απασχολούν.

Η Μαίρη με βάση τις πληροφορίες που της μεταφέρονται, υποστηρίζει πνευματικά το άτομο, ενώ κάθε φορά σχεδιάζει την ενεργειακή συνεδρία σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Διάρκεια 30 λεπτά.

 

Δεύτερο μέρος.

Συνεδρία ενεργειακής εξισορρόπησης με την μέθοδο, «Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική».

Σε αυτό το μέρος ο δέκτης και κάθετε αναπαυτικά ακούγοντας χαλαρωτική μουσική.

Δέχεται τις κατάλληλες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που αφορούν το ζήτημα του.

Πως γίνεται αυτό;

Τα φωτόνια δεν γνωρίζουν  περιορισμούς όπως μπορεί να είναι οι  προσωπικές σας πεποιθήσεις ή άλλες δυσκολίες. Όλες οι συνεδρίες διενεργούνται  κάτω από τους νόμους και τους κανόνες της κβαντικής φυσικής.

Διάρκεια 45 λεπτά.

 

Τρίτο μέρος: Ο θεραπευόμενος μιλά για την εμπειρία του, τις εντυπώσεις του και όλα όσα αισθάνθηκε κατά την διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου.

Διάρκεια: 15 λεπτά.

 

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε αγορά σας η επικοινωνία με την Μαίρη για τον καθορισμού των ραντεβού σας μέσω e-mail: info@marymarkou.com

Go to Top