• Γκρουπ 3 – 8 ατόμων, μέσω Skype (τιμή ανά άτομο)Η συνεδρία είναι ομαδική και διενεργείται ηλεκτρονικά. Διαρκεί 2 ώρες.Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε αγορά σας η επικοινωνία με την Μαίρη για τον καθορισμού των ραντεβού σας.Η τιμή είναι κατ' άτομο.
  • Γκρουπ 3 – 8 ατόμων, από κοντά (τιμή ανά άτομο)Η συνεδρία είναι ομαδική και διενεργείται από κοντά. Διαρκεί 2 ώρες.Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε αγορά σας η επικοινωνία με την Μαίρη για τον καθορισμού των ραντεβού σας.Η τιμή είναι κατ’ άτομο.
Go to Top