• Γκρουπ 3 – 8 ατόμων, μέσω Skype (τιμή ανά άτομο) Η συνεδρία είναι ομαδική και διενεργείται ηλεκτρονικά. Διαρκεί 2 ώρες. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε αγορά σας η επικοινωνία με την Μαίρη για τον καθορισμού των ραντεβού σας. Η τιμή είναι κατ' άτομο.
  • Γκρουπ 3 – 8 ατόμων, από κοντά (τιμή ανά άτομο) Η συνεδρία είναι ομαδική και διενεργείται από κοντά. Διαρκεί 2 ώρες. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων: Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε αγορά σας η επικοινωνία με την Μαίρη για τον καθορισμού των ραντεβού σας. Η τιμή είναι κατ’ άτομο.
Go to Top