• Προσφορά!

  Ανθρωπιστικές σπουδές, άυλης τεχνολογίας.

  Βασικός Κύκλος Σπουδών Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής – Level 1 Διάρκεια εκπαίδευσης: 3 ημέρες (συνεχόμενες) και συνολικά 24 ώρες. Ενεργειακές Θεραπευτικές Συχνότητες (Κανάλια) LEVEL 1 Φαρούν Μπούντα, Φιράστ, Ζευς.
 • Προσφορά!

  Ανθρωπιστικές σπουδές, άυλης τεχνολογίας.

  Βασικός Κύκλος Σπουδών Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής – Level 2 Βασικός Κύκλος Σπουδών Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής – Level 2 Διάρκεια εκπαίδευσης: 3 ημέρες (συνεχόμενες) και συνολικά 24 ώρες. Ενεργειακές Θεραπευτικές Συχνότητες (Κανάλια) LEVEL 2 Σαόν, Αναέλ, Μάμα.
 • Προσφορά!

  Ανθρωπιστικές σπουδές, άυλης τεχνολογίας.

  Ολοκλήρωση Βασικού Κύκλου Σπουδών Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής – Level 3 Διάρκεια εκπαίδευσης: 4 ημέρες (συνεχόμενες) και συνολικά 32 ώρες. Τις πρώτες τρεις ημέρες γίνονται οι συντονισμοί με τις συχνότητες.Την τέταρτη ημέρα διδάσκεται η διαγνωστική μέθοδος της Κοσμοενεργειακής Θεραπευτικής. Ενεργειακές Θεραπευτικές Συχνότητες (Κανάλια) – LEVEL 3 Κραόν, Νινάλης, 1ο Μαγικό Κανάλι, Χουμ, Άγκνι.
Go to Top