Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους

 

“Η αγάπη είναι μακρόθυμη

είναι ευεργετική και ωφέλιμη

η αγάπη δεν ζηλεύει

η αγάπη δεν ξιπάζεται

δεν είναι περήφανη

δεν κάνει ασχήμιες

δεν ζητεί το συμφέρον της

δεν ερεθίζεται

δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους

δεν χαίρει όταν βλέπει την αδικία,

αλλά συγχαίρει όταν επικρατεί η αλήθεια.

Όλα τα ανέχεται

όλα τα πιστεύει

όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.

Η αγάπη ποτέ δεν εκπίπτει..”

Μας απομένουν λοιπόν τρία πράγματα:

η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη.

Μεγαλύτερη όμως απ’ αυτά η αγάπη.