Η συνειδητότητα και η Ακαδημαϊκή γνώση.

By |2020-11-24T12:15:37+00:00November 24th, 2020|Torkom Saraydarian|

Η διεύρυνση της συνειδητότητας δεν είναι αποτέλεσμα ακαδημαϊκής γνώσης ή επαγγελματικών κριτηρίων, αλλά αποτέλεσμα εσωτερικής μεταμόρφωσης. Ένας θεολόγος μπορεί να γράψει και να μιλήσει για ουράνια θέματα, αλλά να έχει

Comments Off on Η συνειδητότητα και η Ακαδημαϊκή γνώση.

Critical Sources of depression that you cant imagine

By |2020-11-03T14:24:03+00:00September 26th, 2019|Cosmic Energy Healing, Depression, Healing, Mental Health, Psychology, Torkom Saraydarian|

A major source of depression starts from the brain.  If the brain is tired, you will have continuous problems leading you into depression.  The brain needs rest, rest from the

Comments Off on Critical Sources of depression that you cant imagine

Contact between the living and the “dead”

By |2020-11-02T18:11:20+00:00July 2nd, 2019|Cosmic Energy Healing, Torkom Saraydarian|

Some of the reasons for the inability of people to make contact with each other: The intense emotion of missing each other may become a barrier. The departed one needs

Comments Off on Contact between the living and the “dead”

The False Dilemma of Universal Acceptance.

By |2020-11-14T12:44:15+00:00November 27th, 2018|Philosophy, Torkom Saraydarian|

There is a philosophy that is spreading like a weed. It can be called the philosophy of ‘acceptance’. It says: ‘Accept your friends the way they are and love them.

Comments Off on The False Dilemma of Universal Acceptance.
Go to Top