Οι παθολογικές επιπτώσεις της αϋπνίας

By |2020-07-04T14:21:48+00:00July 4th, 2020|Cosmic Energy Healing, Healing, Mental Health, Psychology, Κοσμοενεργειακή Θεραπεία, Πνευματική Υγεία, Ψυχολογία|

Η αϋπνία είναι μια επίμονη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από δυσχέρεια επέλευσης ύπνου, εύκολη αφύπνιση, εξαιρετικά βραχύ ύπνο ή ύπνο που δεν ξεκουράζει.  Στην αϋπνία υπάρχουν διαταραχές σε ένα ή περισσότερα